REKLAMACJE 

Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu.

Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego – w przypadku umów sprzedaży zawartych od dnia 25. grudnia 2014 r.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ

Reklamację możesz złożyć na piśmie 

  1. Na adres:

Ludwika Rydygiera 13/269, 01-793 Warszawa

z dopiskiem “Reklamacja”

LUB

  1. E-mailem na adres reklamacje@thesilencio.com 

Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji  zawierało w szczególności:

imię i nazwisko,

adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu

datę nabycia towaru,

rodzaj reklamowanego towaru,

dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,

Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub inny wskazany sposób).

Prosimy, abyś wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczył nam wadliwą rzecz oraz dowód jej zakupu.

W celu złożenia reklamacji możesz skorzystać z formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest jednak konieczne do złożenia reklamacji. Stanowi on jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, nie musisz korzystać, ani się nim kierować.

Jeżeli zdecydujesz się na zgłoszenie reklamacji,  możesz to zrobić w kilku prostych krokach:

 

  1. Wypełnij formularz reklamacyjny
  2. Skompletuj przesyłkę – towar, dokument zakupu, formularz reklamacyjny
  3. Zaadresuj przesyłkę z dopiskiem Reklamacja na adres The Silencio

Ludwika Rydygiera 13/269, 01-793 Warszawa

  1. Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy i wysłany najlepiej w dostarczonym opakowaniu zewnętrznym.
  2. Wyślij 

 

ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.

Koszt odesłania reklamowanego produktu ponosi Klient.